شربت ها در واقع نوعی از آشامیدنی‌ها هستند که پایه اصلی تهیه آنها آب است و ترکیبات دیگری هم به آن اضافه می‌شود و به فرآورده های مایع تغلیظ شده با شکر ویا مواد جانشین شده ، گفته می شوند. شربت ها معمولا در تابستان برای جلوگیری از گرمازدگی ، دهیدراته شدن بدن و مشکلاتی که بدنبال می آورد ، استفاده می شوند و بهترین گزینه برای رفع عطش و خنک شدن در شرایط مواجهه با گرماست.