هتل پارس

ایران - خراسان رضوی- مشهد - بلوار وکیل آباد - ابتدای خیابان شهید صیاد شیرازی - هتل پارس
پروانه بهرامن