زعفران 2 گرم خاتم تاپ (نگین)

این محصول از2 گرم زعفران رشته‌ای درجه یک (نگین) تهیه می‌شود. این نوع زعفران در ظروف فلزی خاتم‌کاری بسته‌بندی می‌شود و درنهایت در جعبه های مقوایی سفید رنگی قرار می گیرند. بسته‌بندی این نوع زعفران به گونه‌ای است که از رشته‌های زعفران به خوبی در برابر عوامل آسیب‌رسان ازجمله رطوبت، آلودگی و... محافظت می‌کند. این نوع بسته‌بندی یکی از محبوب‌ترین و بهترین انواع بسته‌بندی جهت صادرات است.
chart