در بسته بندی های خاتم زعفران بهرامن از زعفران سرگل استفاده شده و در ظروف خاتم کاری بسته بندی شده است. با توجه به روکش داخلی که دارند ، جلوی هرگونه آلودگی را می گیرند.این نوع بسته بندی بهترین گزینه برای صادرات و کادویی است زیرا علاوه بر طرح و رنگ جذاب ، مقاومت و دوام بالا ، با الهام گرفتن از هنر معماری ایرانی، نمایانگر هویت ایرانی زعفران نیز هست.بسته بندی خاتم، علاوه بر زیبایی از خرد شدن و از بین رفتن عطر و رنگ زعفران جلوگیری می نماید. بسته بندی های خاتم زعفران بهرامن سرگل، در وزنهای : 0.5 گرم، 1 گرم، 2 گرم، 4 گرم، 5 گرم و 1 مثقال موجود می باشد.