بسته بندی های خاتم زعفران بهرامن با الهام گرفتن از هنر معماری ایرانی، طراحی شده است. در این بسته بندی از ظروف خاتمکاری که خود نیز نمادی از هنر خاتم کاری ایرانی است بهره بردیم. بسته بندی خاتم، علاوه بر زیبایی از خرد شدن و از بین رفتن عطر و رنگ زعفران جلوگیری می نماید. زعفران سرگل به عنوان محصول داخلی بسته بندیهای خاتم در نظر گرفته شده است. بسته بندی های خاتم زعفران بهرامن سرگل در وزنهای : 1 گرم، 2 گرم، 4 گرم و 5 گرم موجود می باشد.