زعفران نگین بهرامن در بسته‌بندی جم دارای ویژگی‌های شاخصی همچون : خوش رنگ بودن، عدم وجود تکه‌های به هم چسبیده زعفران و هم چنین جدا بودن سه شاخه کلاله از یکدیگر می باشد. در زعفران نگین بهرامن هیچگونه سفیدی در انتهای کلاله‌ها وجود ندارد. این ویژگی‌ها نشانه مرغوبیت و کیفیت بالای زعفران بهرامن می باشد. بسته بندی های زعفران جم بهرامن در وزنهای : 5/0 گرم، 1 گرم، 5/1 گرم، 3 گرم و 10 موجود می باشد. زعفران بهرامن با احترام ویژه به سلیقه‌های مختلف مصرف‌کنندگان عزیز، این بسته‌بندی را در سه رنگ قرمز، بنفش و طلایی ارائه داده است.