بسته بندی های جم بهرامن دارای ویژگی‌های شاخصی همچون : خوش رنگ بودن، عدم وجود تکه‌های به هم چسبیده زعفران و هم چنین جدا بودن سه شاخه کلاله از یکدیگر می باشد. در زعفران رشته ای درحه یک (نگین) بهرامن هیچگونه سفیدی در انتهای کلاله‌ها وجود ندارد. این ویژگی‌ها نشانه مرغوبیت و کیفیت بالای زعفران بهرامن می باشد. زعفران بهرامن با احترام ویژه به سلیقه‌های مختلف مصرف‌کنندگان عزیز، این بسته‌بندی را در سه رنگ قرمز، بنفش و طلایی ارائه داده است. بسته بندی های زعفران جم بهرامن ،در وزنهای : 0.5 گرم، 1 گرم، 1.5 گرم، 3 گرم و گرم10 موجود می باشد.