بسته بندی های زعفران پوشال بهرامن، الهام گرفته از هنر کاشیکاری ایرانی می باشد. در کنار آن از نقاشی دستی گل زعفران و همچنین طلاکوب در سطح وسیعی از بسته بندی استفاده شده است. این بسته بندیها بیشتر جهت صادرات مورد استفاده قرار می گیرد و بهتر آن است که رنگ رخساره، هویت و خواستگاه آن را نشان دهد. هنر ایرانی و زعفران ایرانی. داشته هایی که به وجودشان می بالیم. زعفران در ظروف خاتم قرار دارد تا از خرد شدن و از بین رفتن رنگ و بوی آن جلوگیری شود. بسته بندی های زعفران پوشال بهرامن در وزنهای 25 گرم، 50 گرم، گرم، 100 گرم و 250 گرم موجود می باشد.