بهرامن، سعی بر آن دارد که با احترام به هنر و هنرمندان ایرانی، در طراحی بسته بندی های زعفران از هنرهای اصیل ایرانی الهام گرفته شود. این رویکرد جهت آشنایی بیشتر مصرف کنندگان زعفران بهرامن با هنرهای ایرانی در اقصی نقاط جهان در نظر گرفته شده است. در بسته بندی آذین بهرامن، طرح روی جعبه ترکیبی از هنر خطاطی و نگارگری ایرانی است. زعفران در ظرف کریستال قرار دارد که باعث دوام رنگ و بوی زعفران می باشد. این بسته بندی به لحاظ زیبایی بصری پیشنهاد خوبی برای هدیه دادن می باشد. بسته بندی آذین در اوزان مختلف شامل : 0.5 گرم، 1 گرم، 2 گرم و 3 گرم موجود می باشد.