بسته بندی‌های کتابی زعفران بهرامن با دیزاین خاص خود که الهام گرفته از گل زعفران می‌باشد، مخاطب را جذب خود می‌نماید. زعفران که طلای سرخ ایران نامیده می‌شود، در روی بسته بندی طلاکوب شده و شعار طلا بودن زعفران را تداعی می کند. در این بسته‌بندی، زعفران در ظرف کریستالی چهار گوش قرار داده می‌شود. استفاده از این نوع ظرف برای زعفران از خرد شدن و از بین رفتن عطر و بوی زعفران پیشگیری می‌نماید. بسته بندی‌های کتابی زعفران بهرامن در وزنهای : 5/0 گرم، 1 گرم، 2 گرم، 4 گرم و 5 گرم موجود می باشد.