ایده اولیه استفاده از طعم‌دهنده به مصریان اختصاص دارد. آن‌ها اولین کسانی بودند که گیاهان معطر، ادویه و عصاره‌های گیاهی را به غذایشان اضافه ‌کردند. بعدها استفاده از طعم‌دهنده‌ها گسترش یافت تا این که امروزه به طور کلی از طعم‌دهنده‌ها در ۳ مورد زیر استفاده می‌کنند: برای تحریک و ایجاد طعمی مشخص و حفظ عطر و طعم آن برای تغییر عطر و طعم موجود برای پوشاندن برخی از طعم‌های نامطلوب